Dommerkursus 3.-4. marts 2018

Dommerkursus og protestbehandling for alle interesserede

Dansk Sejlunion afholder dommerkursus i weekenden 3-4 marts 2018 i Kaløvig. På kurset lærer deltagerne alt om behandling af protester ved en kapsejlads, både i teori og praksis.

Som klasse har vi glæde af, at der er kompetente protestkomitéer til de stævner, vi deltager i. Der er aktuelt brug for, at vi får uddannet flere protestkomitémedlemmer til de fremtidige stævner for vores egen og andre klasser, både øst og vest.

Dommerkurset fra DS bygger ovenpå kurserne i kapsejladsreglerne og anbefales til alle interesserede.

Hvis man skal agere som formand for en protestkomité, eller hvis man i øvrigt ofte er med til at behandle protester, anbefales det, at man ud over at have fulgt et regelkursus også tager Dansk Sejlunions dommerkursus. Uddannelsen som dommer giver endvidere adgang til at sidde med i protestkomitéer ved større stævner.

Der er mere information om dommerkurset at hente her:
https://dansksejlunion.dk/mere/uddannelse/kapsejlads/dommer

Tilmelding foregår via denne side:
http://mit.sejlsport.dk/…/fb7435cd-6982-e711-8110-70106faac…

Vær opmærksom på, at din sejlklub kan søge støtte til kursusudgiften.

/DHCA Bestyrelsen

Translate »
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.