Close

Bliv medlem

Ved medlemsskab af din regionale Fleet bliver du samtidig medlem af DHCA.

Ved indmeldelse i Fleet 815 kontaktes Fleet captain Claus Engelsen på henrietteogclaus@hotmail.com eller kasserer Ulrik Engelsen på uengelsen@hotmail.com og der indbetales kontingent som følger:

Det årlige kontingent for at være medlem af Fleet 815 er:

Junior (- 21 år)

Skipper (medlemskategori AJ)                  200,-

Gast. Gast (medlemskategori BJ)             200,-

Senior (21 år +)

Skipper (medlemskategori A)                    275,-

Gast (medlemskategori B)                          275,-

Supporter (medlemskategori C)                110,-

Husstandsstøtte (medlemskategori D)    110,-

Kontingent indbetales årligt (allerede indmeldte indbetaler inden d. 15. april til):

Reg.: 1551   Kontonr.:1607561

Ved bankoverførslen angives – ”i Meddelelse til modtager”  – navn, kontingenttype (AJ,A,BJ,B,Celler D), adresse, E-mail adresse,  telefonnummer samt fødselsdag (især vigtigt for juniormedlemmer).