Close

Bestyrelsen Fleet 333

Formand :

Mads Rahbæk

Kasser:

Erik Olsen

Sekretær:

Stine Bogetofte Thomasen

Revisor:

Tine Mørk-Pedersen

Medlemmer:

Christian Mørk-Pedersen

Supplanter:

Nicolaj Bjørnholt