Bliv medlem

Den danske Hobie Cat klasseforening (DHCA) optager medlemmer i følgende kategorier:

Kategori A: Skippere og bådejere

Kategori B: Gaster

Kategori C: Supportere

Kategori D: Husstandsstøttemedlemmer

Kategori AJ: Juniorskippere (indtil 21 år)

Kategori BJ: Juniorgaster (indtil 21 år)

DHCA er opdelt i Fleets, som koordinerer Hobie Cat aktiviteterne i lokalområderne.

Indmelding kan ske via nærmeste Fleet. Her er du altid velkommen til at kontakte kassereren med oplysning om hvilket medlemskab, du ønsker at tegne. Hver Fleet fastsætter individuelt sit kontingent efter aktivitetsniveau. Kontingenterne ligger fra ca. 100-125 kr. for støttemedlemmer, kr. 150-175 for aktive ungdomsmedlemmer samt kr. 275-300 kr. for aktive seniorer.

Fleet 333 (Vest for Storebælt)View Fleet 333

Kasserer: Erik Olsen

Email: olsen.e@gmail.com

Fleet 815 (Øst for Storebælt)View Fleet 815

Kasserer: Ulrik Engelsen

Email: kasserer@fleeten.dk