Stævner

Hobie 16 spi og Tiger/Wild Cat er de p.t. to kapsejladsaktive Hobie Cat klasser i Danmark. Begge klasser deltager ved større og mindre jollestævner i Danmark og dertil arrangerer de danske Fleets særskilte Hobie Cat stævner. Der er for Tiger/Wild Cat også mulighed for at deltage i F18 klassens stævner. Alle stævner i Danmark fremgår af kapsejladskalenderen.

For Hobie Cat 16 er der mulighed for at møde store felter lige syd for grænsen i Nordtyskland, som har en lang række store stævner i løbet af sæsonen med bl.a. Super Sail serien. For Hobie Cat 16 afholdes EM hvert år samt VM hvert andet. Ved EM og VM sejles der også dedikerede ungdoms- og kvindemesterskaber.

Dansk Sejlunion Grandprix

HC16 SPI klassen deltager i Dansk Sejlunions Grandprix-stævner sammen med jolleklasserne 29er, Europe, Laser m.fl. Grandprix-serien er åben for alle aldre.

Den tyske Prosail Tour

Klassen har fra start haft et godt venskab med de tyske Hobie Cat sejlere. Den tyske Prosail Tour i Nordtyskland (Grömitz, Kielerwoche, Kellenhusen, Sylt mv.), giver hvert år mulighed for at prøve kræfter med større felter, op til 50 både. Vi ser i øvrigt også jævnligt deltagelse af tyske både ved danske stævner.

Internationale Hobie Cat stævner, EM og VM

Alle kan deltage i EM og VM. Hvis man ikke er forhåndsudtaget til “goldfleeten” (finalen) ud fra ranglisten, sejler man en række udtagelsessejladser, hvor man konkurrerer om et antal åbne pladser. De både, der ikke bliver udtaget til “goldfleeten”, sejler i stedet i en parallel serie, ”silverfleeten”.

Selvom man er forholdsvis uøvet, kan man altså få lejlighed til at opleve store internationale events.

Tursejlads

Kapsejlads er ikke alt, og mange bruger også en Hobie Cat 16 til tursejlads. Bådene kan sejle ind på lavt vand, de tåler at blive trukket op på en strand, og de kommer hurtigt langt omkring. Flere klubber har en årlig weekendtur, hvor unge og gamle har en herlig weekend med overnatning, grill og sjov. Her organiseres typisk alternative former for kapsejlads og konkurrencer på vand og på land. Med ”The Hobie way of life” sejler man selvfølgelig for at vinde, men i lige så høj grad for at have det sjovt sammen.

Krav til vægt ved kapsejlads

De specifikke krav til vægt ved kapsejlads er som følger for Hobie Cat 16 spi en min. vægt på 129,3 kg ved “åbne” stævner. Vejer besætningen mindre, kompenseres med ekstra vægt på båden. Ved rene kvinde-events er min. vægt 118,2 kg, og for rene ungdoms-events er minimumsvægten 112,5 kg.

For Tiger/Wild Cat er minimumsvægten som udgangspunkt 140 kg. Der sejles efter F18-reglerne, og der er flere vægtkategorier i kombination med mindre fok og spiler samt krav til kompensationsvægt.

Godt at vide om EM og DM

Ved EM sejles Youth disciplinen med HC16 spi. Resten af EM-disciplinerne sejles i Hobie Cat 16 ”Classic”, altså uden genakker. Goldfleeten sejler med udleverede ”fabrikssejl”, der typisk bærer hovedsponsorens logo. De kan efterfølgende købes for nedsat pris.

Ved VM (HC16 Worlds) sejles alle discipliner i Hobie Cat 16 ”Classic” uden genakker. Der er almindeligvis ca. 200 deltagende besætninger i den åbne disciplin. Der sejles i ”fabriksbåde” normalt 56 stk. efter et round-robin princip, så man ikke skal have sin egen båd med. Konkurrencen er særdeles hård på toppen. Der er normalt deltagere fra samtlige kontinenter bortset fra Antarktis.

Ved VM afvikles udover ”Open” en række forskellige discipliner, som samler yderligere mellem 200-250 besætninger. Det drejer sig om Women, Masters og Grand Masters og Youth.