Sikkerhed på vandet

Som det gælder for al sejlsport, skal sikkerheden på vandet tages alvorligt både for en selv og dem, man sejler med. I det følgende gennemgås nogle af de aspekter ved sejladsen, som man særligt bør være opmærksom på med katamaran herunder Hobie Cat.

Hobie Cats er hurtige katamaraner, og med høj fart følger større mulighed for at komme til skade. Når det er sagt, gælder samme forholdsregler ved katamaransejlads som ved jollesejlads i øvrigt.

Generelt

Sejl ikke ud ved vejrforhold, som du ikke magter; Sejl flere sammen eller med en følgebåd ved længere sejlture eller sejlads i hårdt vejr, så I kan hjælpe hinanden ved havari eller anden skade. Det anbefales også at have en mobiltelefon med om bord ved længere ture, så der kan ringes efter hjælp. På grund af farten kommer du hurtigt langt på en katamaran og muligvis ude af synes fra land eller fra en anden båd.

Om kæntringer

Det er nemt at rejse en Hobie Cat 16 op efter en kæntring, når man vel at mærke ved, hvordan man skal gøre. Husk rejselinen! Din lokale fleet demonstrerer gerne, hvordan man gør.

Særligt når man sejler med trapez, er der i forbindelse med kæntring – ligesom i joller i øvrigt – en risiko for at hænge fast med sin trapezkrog i enten trapezen eller andet tovværk, og det kan være farligt, hvis båden vælter helt rundt. I de fleste tilfælde bliver båden liggende på siden, da masten er vandtæt og derfor holder sig flydende. Det kan dog ske, at båden i første omgang vender helt rundt med masten nedad (en ”turtle”). Ved enhver kæntring er første prioritet at sikre sig, at alle besætningsmedlemmer er ‘fri’.

Om at sikre sig med kniv

DHCA anbefaler, at man sejler med kniv ombord. Det er et gammelt råd at have en kniv med om bord, så man kan skære sig fri i tilfælde af, at man skulle blive fanget under båden ved en kæntring. Er et besætningsmedlem fanget under trampolinen, vil man i nødstilfælde kunne skære trampolinen op. Det er naturligvis hensigtsmæssigt at placere kniven(e), så de let kan nås i en nødsituation. Nogle sejlere bærer kniven på kroppen f.eks. spændt om anklen eller om overarmen eller i redningsvesten. Vigtigt er, at kniven kan nås og frigøres med én hånd. En kniv kan også placeres under ‘dolphin strikeren’ på forreste beam, så den let kan nås, hvis båden vælter på hovedet.