Close

Sikkerhed på vandet

Som det gælder for al sejlsport skal man tage spørgsmål om sikkerheden for sig selv og dem man sejler sammen med alvorligt.

I det følgende gennemgås nogle af de aspekter ved sejladsen, som man særligt bør være opmærksom på, når man sejler katamaran, herunder Hobie Cat.

Hobie Cats er hurtige katamaraner, og med høj fart følger større mulighed for at komme til skade. Men når det er sagt, så gælder samme forholdsregler ved katamaransejlads, som ved jollesejlads i øvrigt.

Generelt

Sejl ikke ud ved vejrforhold som du ikke magter; Ved længere ture eller hårdt vejr sejl helst flere sammen eller eventuelt med følgebåd, så I kan hjælpe hinanden ved havari eller anden skade. Ligeledes ved længere ture kan det anbefales at have en mobiltelefon med ombord, så du kan tilkalde hjælp hvis du får brug for det, eller fortælle hvor du er. Et særligt forhold ved katamaraner er, at man på grund af farten meget hurtigt kan komme langt væk, og ud af syne fra land eller fra andre både.

Om kæntringer

Det er nemt nok at rejse f.eks. en Hobie 16 op efter en kæntring – når man vel at mærke ved hvordan man skal gøre! Husk rejselinen! Din lokale fleet demonstrerer gerne hvordan man gør.

Særligt når man sejler med trapez, er der i forbindelse med kæntring – ligesom i joller i øvrigt – en risiko for at hænge fast med sin trapezkrog i enten trapezen, andet tovværk og lign. og det kan være farligt hvis båden vælter helt rundt. I de fleste tilfælde bliver båden dog liggende på siden, idet masten er vandtæt og derfor holder sig flydende. Det kan dog ske, at båden i første omgang vender helt rundt med masten nedad (en ”turtle”)Ved enhver kæntring er første prioritet at sikre sig at alle besætningsmedlemmer er ‘fri’.

Om at sikre sig med kniv

Til at sikre sig mod at man skulle blive fanget under båden ved en kæntring kan man følge det gode gamle råd om at have en kniv med om bord, som man kan bruge til at skære sig fri af skøder og lign. Er et besætningsmedlem fanget under trampolinen vil man i nødstilfælde kunne skære trampolinen op. Det er naturligvis hensigtsmæssigt at placere kniven(e) så de let kan nås i en nødsituation. Nogle sejlere vælger at bære kniven på kroppen, f.eks. spændt om anklen eller om overarmen eller i redningsvesten. Vigtigt er her at kniven kan nås og frigøres med én hånd. En kniv kan også placeres under ‘dolphin strikeren’ på forreste beam, så den let kan nås, hvis båden vælter på hovedet.

DHCA anbefaler at man sejler med kniv ombord.