Bliv medlem

Den danske Hobie Cat klasseforening også kendt som Danish Hobie Class Association (DHCA) optager som en komponent af European Hobie Class Association (EHCA) samt International Hobie Class Association (IHCA) medlemmer i følgende kategorier:

A (Aktive medlemmer) senior

AU (Aktive medlemmer) ungdom U21

AJ (Aktive medlemmer) junior U16

B (Internationale støttemedlemmer) senior

BU (Internationale støttemedlemmer) ungdom U21

BJ (Internationale støttemedlemmer) junior U16

C (Lokale støttemedlemmer) senior

CU (Lokale støttemedlemmer) ungdom U21

CJ (Lokale støttemedlemmer) junior U16

DHCA er opdelt i Fleets, som koordinerer Hobie Cat aktiviteterne i lokalområderne.

Indmelding kan ske via nærmeste Fleet. Her er du altid velkommen til at kontakte kassereren med oplysning om hvilket medlemskab, du ønsker at tegne.

Afhængigt af fleet betaler aktive medlemmer samt internationale støttemedlemmer som seniorer omkring kr. 375/år, U21 kr. 190/år og U16 kr. 120/år. Lokale støttemedlemmer betaler som seniorer omkring kr.. 100/år, U21 kr. 75 samt U16 kr. 50/år.
I fleet-kontingentet for aktive medlemmer og internationale støttemedlemmer indgår de obligatoriske andele til DHCA, EHCA og IHCA.
Kontingentet for lokale støttemedlemmer går ubeskåret til den lokale fleet.

Fleet 333 (Vest for Storebælt)View Fleet 333

Kasserer: Erik Olsen

Email: olsen.e@gmail.com

Fleet 815 (Øst for Storebælt)View Fleet 815

Kasserer: Ulrik Engelsen

Email: kasserer@fleeten.dk