DHCA Bestyrelse

Formand

Nicolaj Bjørnholt Christensen

Mobil: +45 30 56 66 70

Kapsejladsudvalget / Næstformand

Mikkel Stampe Nielsen

Mobil: +45 21 17 97 43

Kasserer

Anders Graversen

Mobil: +45 61 46 29 10

Ungdomsudvalget

Calle Hulthin Sørensen

Mobil: +45 20 57 98 01

Rangliste og klasseregler

Erik Olsen

Mobil: +45 25 77 88 01