Klubtræning

Flere sejlklubber har stor sportslig og social succes med at tilbyde klubtræning i Hobie Cat til ungdom og seniorer. Hobie Cat har vist sig at være en jolle-type, der er i stand til at fastholde sejlere i klubberne i den “vanskelige” periode fra sejlerne er 16 til 26 år (studietiden).

Blandt de mange modeller af Hobie Cats er det Hobie Cat 16 spi, der de seneste år har været den foretrukne klubbåd i Danmark, ligesom den er bedst repræsenteret på kapsejladsbanerne. Båden kan sejles for sjov og på konkurrenceplan med en bred margin for den samlede besætningsvægt (ca. 100-150 kg). Herved adskiller Hobie Cat 16 spi sig fra hovedparten af de flerskrogsbåde, der primært er designet til ungdomssejlads og dermed er væsentligt mere vægt-følsomme.

Hobie Cats har gennem årene vist deres værd som bundsolide klub-joller, der kan holde til lidt af hvert, og de giver nem adgang for nye sejlere til at komme i gang. For klubberne synes investeringen hurtigt at blive tjent ind med det aktivitetsliv, der hurtigt udfolder sig omkring Hobie Cat sejlads.

Til juniorer i alderen 10 til 16 år, som er for lette til Hobie Cat 16 SPI, har Hobie Cat lavet modellen Dragoon. Modellen har vundet udbredelse i nabolande, men er pt ikke etableret som klasse herhjemme ud over Middelfart Sejlklub, som i foråret 2014 har startet et pilotprojekt op med 2 både.

Her kan I få hjælp til klubarbejdet

Danish Hobie Class Association (DHCA) formidler gerne kontakt til de sejlklubber, der har haft succes med at etablere Hobie Cat sejlads i klub-regi. Sejlklubberne kan dele erfaringer og hjælpe med at beregne budget for anskaffelse og vedligehold m.m.

DHCA giver desuden tilskud til trænere og andre ressourcepersoner, som hjælper sejlklubber med at etablere Hobie Cat træning.

Fra Hobie Cat fabrikken er der de seneste år blevet ydet betydelige rabatter til aktiviteter i klub-regi. Kontakt den danske forhandler for mere information om de særlige klub-tilbud.

Fakta om Hobie Cat 16 SPI:

Hobie Cat 16 SPI er den spiler-fittede udgave af den originale Hobie Cat 16, som på verdensplan er den største to-mands jolleklasse med over 135.000 byggede eksemplarer.

Hobie Cat 16 og Hobie Cat 16 SPI er entypebåde, det vil sige at klassereglerne fastlægger alt vedr. båden og dens udstyr. Kun få modifikationer er derfor mulige, ligesom kun sejl leveret fra Hobie Cat må benyttes. Alt sammen for at sikre, at bådene er ens og kan kapsejle på lige fod. Trods det enkle design er der alligevel slagkraftige trimmuligheder, ikke mindst kan man meget enkelt ændre mastens hældning under sejlads. Samtidig er båden nem og hurtig at rigge til og af i forbindelse med transport. En eller flere både stables let og kan trailes efter en almindelig personbil.

Konstruktionen er komposit med skum sandwich og riggen har gennemgående sejlpinde i både storsejl og fok, samt drejelig mast, og er for så vidt stadigvæk hi-tech.  Mylar-sejl blev i 1980erne indført i USA, men den øvrige verden bestemte sig til at undlade dette for at holde prisen nede. Hobie Cat 16 var blandt de første både med to mand i trapez, og Hobie Cat 16 SPI er stadig den eneste udbredte ungdomsklasse i Danmark hvor rorsmanden står i trapez.

Det specielle design med de ”bananformede” asymmetriske skrog rummer nogle fordele: Skrogformen giver ikke nogen særlig god højde på kryds, men til gengæld er den velegnet til store hastigheder i god vind. Man når let 12 knob på kryds i frisk vind, og under mere ekstreme forhold kan her nås 14 knob, så her er krydseegenskaberne alt i alt særdeles gode. På læns ligger topfarten på 19-20 knob, medens der på halvvind faktisk kan opnås endnu højere hastigheder. Bananformen er desuden velegnet til at ”surfe” på bølger på læns. Trampolinen er løftet et stykke op over skrogene, og dette er et hensigtsmæssigt design ved sejlads på bidevind i store bølger, da man ikke så let får benene slået væk under sig af særligt store bølger, når man står i trapez.

Der er ingen sværd, som dels generelt er kostbare på katamaraner, og dels kan gøre grundstødninger til en meget alvorlig sag. Dette er selvfølgelig praktisk for hygge-sejleren, men sandelig også for kapsejleren, da mange flerskrogsstævner netop foregår fra en strand snarere end fra en havn. Desuden gør de det meget lettere at sejle ind og ud fra en strand med brænding, da krydse- og styreegenskaberne er til stede fra starten, og ikke først opstår, når man sætter sværdene ned. Grundstødning med rorene er slet ikke det samme problem, på grund af det automatiske udløser system.

Det lave fribord betyder i øvrigt at det er langt lettere at kravle ombord, når man har rejst båden op efter en kæntring, end det er ved mere sædvanlige katamarandesign. Dette er både en fordel for unge sejlere, såvel som for de lidt ældre sejlere!

Hobie 16 er et usædvanlig gennemarbejdet design, der er udført under hensyntagen til de praktiske forhold ved en bred vifte af anvendelser.

Ud over lokale og nationale stævner afholdes der et officielt EM & U-EM hvert år, samt VM & U-VM hvert andet år.

Længde

5,05 m

Bredde

2,41 m

Storsejl

13,77 m2

Fok

5,12 m2

Spiler

17,6 m2

Fakta om Hobie Dragoon:

Designet af Hobie Cat Europe i 2001 til juniorbesætninger, som endnu er for lette til at tumle en HC16 spi.

Hobie Dragoon er ligesom HC16 spi en to-mands katamaran med tre sejl og dobbeltrapez.

Den primære målgruppe er juniorsejlere i alderen 10-16 år.

Hobie Dragoon er en ISAF anerkendt klasse.

Båden bruges til flerskrogstræning/-uddannelse af juniorsejlere i en række europæiske lande som f.eks. Holland, Belgien, Frankrig og Italien. Hobie Dragoon giver bl.a. optimistjollesejlere muligheden for at omstige til flerskrogssejlads på et tidligere tidspunkt i deres sejlerkarriere. I Sydafrika har man kørt succesfulde programmer, hvor juniorsejlere startes ud direkte på Hobie Dragoon.

Længde

3,91 m

Bredde

2,15 m

Storsejl

9,5 m2

Fok

2,2 m2

Spiler

8,8 m2