Ordinær generalforsamling i DHCA 25. februar 2018

DHCA afholder ordinær generalforsamling 

Søndag den 25. februar 2018 kl. 11.00 i Sejlerhuset, Skovshoved Havn 7, 2920 Charlottenlund.
Dagsorden

1)   Valg af dirigent.

2)   Formandens beretning.

3)   Årsregnskab.

4)   Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.

5)   Godkendelse af udvalg.

6)   Valg af formand.

7)   Valg af udvalgsformænd

8)   Valg af revisor, samt revisor-suppleant.

9)   Vedtægter og klasseregler.

10) Indkomne forslag.

11)  Eventuelt.
Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen bedes tilmelding fremsendt på mail senest 21. februar til andersgraversen@gmail.com. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.