New Hobie Wave Class Rule 6.10 – revised proposal

Dear all, With reference to Proposal 3 (new Hobie Wave Class Rule 6.10) of the rule change package posted for comments mid-December 2018, the Rules Committee has received a number of relevant and constructive comments. Thank you very much to the sailors taking the time to use their right. Helpful and much appreciated. The comments […]

Italian Hobie Championship 2019

Svagamente ASD and Hobie Fleet 808. Pescara will host the 2019 Hobie Multiclass Italian Championship. The dates are 3th May 2019 to 5th May 2019. With registration now open.  Pescara is situated at sea level on the Adriatic coast in the Abruzzo region of Italy.  You can also fly Ryanair direct to  international airport called Abruzzo Airport .  There are also a limited […]

Ordinær generalforsamling 2019

DHCA afholder ordinær generalforsamling Tid: Søndag 3. februar 2019 kl. 11.00 Sted: Sejlklubben Egensedybet, Bogøvej 71, 5450 Otterup. Dagsorden1)   Valg af dirigent.2)   Formandens beretning.3)   Årsregnskab.4)   Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.5)   Godkendelse af udvalg.6)   Valg af formand.7)   Valg af udvalgsformænd8)   Valg af revisor, samt revisor-suppleant.9)   Vedtægter og klasseregler.10) Indkomne forslag.11)  Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage […]

HC16 træningslejr i Hornbæk 22.-24. juni 2018

Som optakt og forberedelse til Hobie EM’et i Hornbæk i juli 2018 havde DHCA og Fleet 815 stablet en træningslejr på benene i det samme farvand, hvor EM skulle sejles senere på sommeren. De tidligere franske verdensmestre i Hobie Cat 16 (2004 i Mexico), Axel og Pauline  var inviteret med som trænere på lejren og […]

2019 shapes up to be a very busy year for the Hobie sailors.

The 2019 MultiWorlds at La Rochelle that will incorporate the Hobie 14 and Dragoon World Championships. If we meet the World Sailing Regulation the Tiger and Wild Cat will also become a World Championships. Though if they don’t, they will be racing for them. Add the European Hobie 16 Championships and La Rochelle is really […]

Translate »
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.