Ordinær generalforsamling i DHCA 5. marts 2016

Indkaldelse til DHCA generalforsamling 2016 Den ordinære generalforsamling i DHCA 2016 finder sted lørdag 5. marts kl. 15 i Sejlerhuset på Skovshoved havn. Foreningens bestyrelse står foran et generationsskifte i nær fremtid, og du kan blive en del heraf ved at stille op til en bestyrelsespost på generalforsamlingen. Du er velkommen til at drøfte dine […]

Translate »
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.