Ordinær generalforsamling i DHCA 5. marts 2016

Indkaldelse til DHCA generalforsamling 2016

Den ordinære generalforsamling i DHCA 2016 finder sted lørdag 5. marts kl. 15 i Sejlerhuset på Skovshoved havn.

Foreningens bestyrelse står foran et generationsskifte i nær fremtid, og du kan blive en del heraf ved at stille op til en bestyrelsespost på generalforsamlingen. Du er velkommen til at drøfte dine tanker om opstilling med de nuværende bestyrelsesmedlemmer, som gerne fortæller nærmere om opgaverne og om mulighederne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Dagsorden for generalforsamling i DHCA 5 marts 2016

DHCA_Regnskab_2015

DHCA_budgetforslag_2016

Referat DHCA generalforsamling 5 marts 2016

Formandens beretning for 2015

IHCA Rules Committee 2015 Report

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.