Ordinær generalforsamling 2019

DHCA afholder ordinær generalforsamling

Tid: Søndag 3. februar 2019 kl. 11.00

Sted: Sejlklubben Egensedybet, Bogøvej 71, 5450 Otterup.

Dagsorden

1)   Valg af dirigent.

2)   Formandens beretning.

3)   Årsregnskab.

4)   Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.

5)   Godkendelse af udvalg.

6)   Valg af formand.

7)   Valg af udvalgsformænd

8)   Valg af revisor, samt revisor-suppleant.

9)   Vedtægter og klasseregler.

10) Indkomne forslag.

11)  Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til den praktiske afvikling af generalforsamlingen bedes tilmelding fremsendt på mail senest 1. februar til andersgraversen@gmail.com


/Bestyrelsen
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.